Procedura oceny zgodności maszyn na CE

Wzór dokumentacji maszyny
Maszyny i urządzenia, mogą być wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku, jeżeli :
• przy prawidłowym zainstalowaniu i konserwacji oraz
• zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem lub w warunkach, które można przewidzieć,
nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz zwierząt domowych lub mienia oraz spełniają przepisy rozporządzenia z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

Opracowanie zgodności maszyn i urządzeń na znak bezpieczeństwa CE. Procedura oceny bez udziału jednostki certyfikowanej, poświęcone jest przede wszystkim omówieniu procedury – ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną na etapie wykonania maszyny, tj. bez udziału jednostki notyfikowanej.
Opracowanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie m.in. pracodawców, mechaników, inżynierów, służb bhp aktualnej wiedzy przedstawionej w sposób pragmatyczny, dotyczącej wprowadzania do obrotu maszyn i urządzeń.

Publikacja pozwala na opracowanie wymaganej przez organy nadzoru: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów maszyny, towarzyszącej jej wymaganej dokumentacji oraz właściwe oznaczenie.
Zawartość,  plik poradnika wraz z ujednolicona ustawą o zgodności i rozporządzeniem w sprawie zgodności maszyn i urządzeń oraz wzór dokumentacji w edytowalnej formie.

Zamieszczono:
schemat zakładowej dokumentacji technicznej maszyny i urządzenia,
przykład oceny ryzyka zawodowego dla maszyny,
wzór instrukcji (DTR),
wzór oznaczenia CE,
wzór deklaracji zgodności WE,
wzór tabliczki znamionowej maszyny oraz o
świadczenie pracodawcy lub innego podmiotu wprowadzającego do obrotu o spełnieniu wymogów bezpieczeństwa.

Przedpłata na rachunek bankowy 26105019791000009074092108 (ING Bank Śląski S.A.) – BHP Specjalista Elżbieta Rzadkowolska 87-853 Kruszyn, Kazimierza Wielkiego 107 NIP: 888-166-20-75
REGON: 910195953

PUBLIKACJA ADRESOWANA DO OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRAWAMI MASZYN I URZĄDZEŃ W FIRMACH

Cena egz. 140,00 + 5% Vat, brutto 147,00. Nadajemy publikację mailem

Wystawiamy faktury i faktury pro forma

Procedura oceny zgodności maszyn i urządzeń bez udziału jednostki notyfikowanej na znak bezpieczeństwa CE

Wzór dokumentacji. Procedura oceny zgodności maszyn i urządzeń

FACEBOOK

Elżbieta Rzadkowolska główny  specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Elżbieta Rzadkowolska, autor Procedura oceny zgodności maszyn i urządzeń bez udziału jednostki certyfikowanej na znak bezpieczeństwa CE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *